NEURODINÀMICA, NEURODINÀMIA...NEURO QUÈ?

Les tècniques neurodinàmiques són un conjunt de tècniques de mobilització manual que tenen com a objectiu realitzar una mobilització del sistema nerviós perifèric (SNP), útils per alleugerir o eliminar tipus de dolor que tenen el seu origen en alteracions o problemes que impliquen el nervi perifèric i que fem servir els fisioterapeutes.

El sistema nerviós perifèric (SNP) està format per centenars de milers de cèl·lules nervioses, envoltades per capes de teixits.
Els diferents nervis perifèrics connecten el cervell i la medul·la espinal amb els músculs, glàndules, vasos sanguinis i altres estructures del cos mitjançant les neurones (motores i sensitives). Aquestes estan embolcallades, organitzades i
protegides en el seu trajecte a través del cos per 3 capes de teixit connectiu: l’epi, el peri i l’endoneuri
El teixit neural està envoltat per altres teixits com poden ser el muscular, ossi, i d’altres que poden provocar una o més interferències en el recorregut del teixit nerviós.

Els orifícis per on surten els nervis a nivell vertebral, els arcs múscul-tendinosos, les perforacions de diferents teixits... són exemples d’espais anatòmics que, en condicions normals, ofereixen un pas de protecció del sisteman nerviós, tot i que a vegades, en certes condicions aquestes zones que poden influir mecànicament sobre el nervi.

Igualment quan patim un hematoma o una acumulació de líquids en alguna zona concreta del cos.
Aquesta afectació del nervi pot arribar a provocar un augment de la mecanosensibilitat provocant una sèrie de símptomes poc agradables al pacient ( dolor, alteració de la sensibilitat…).

Com a fisioterapeutes, realitzem diferents tests per valorar l’estat dels diferents nervis, i podem realitzar diferents
mobilitzacions del sistema nerviós, com a eina terapèutica dirigida als quadres clínics amb una afectació d’aquests
nervis. A més d’integrar-ho amb altres tècniques (massatge neural, mobilització del teixit cutani embenats, exercici terapèutic...) per reforçar els beneficis del pacient, tot reduint la pressió que diferents teixits o alteracions exerceixen sobre el teixit nerviós.