• Fisioteràpia

La fisioteràpia és l’art i la ciència del manteniment, prevenció, curació i recuperació de la salut/ malaltia. Engloba un gran ventall de tècniques específiques com són: la teràpia manual (mobilitzacions, traccions, estiraments,...), el massatge, la termoteràpia i l’electroteràpia, el treball de punts gallet ,mètode sohier (fisioteràpia analítica articular), la fibròlisi diacutània (ganxos) entre moltes altres, i està especialment indicada tant per tractar disfuncions cròniques com lesions agudes.

El fisioterapeuta és el professional qui tècnicament pot aplicar, controlar i aconsellar millor. El seu objectiu és la prevenció i/o tractament del dolor mitjançant la recuperació de l’estructura i la funció de la mateixa, permetent així al pacient, mantenir un bon estat físic i evitar recaigudes.

A Àgil fisioteràpia estem especialitzats i formats en:

  • Fisioteràpia traumatològica i general
  • Fisioteràpia esportiva
  • Tractament cranimandibular i cranicervical (ATM)