• Recuperació Funcional

La recuperació funcional és un dels pilars bàsics en la fisioteràpia, sobretot en la fisioteràpia traumatològica. Consisteix en retornar a la seva funció normal una part del cos més o menys àmplia i, així poder realitzar les activitats bàsiques de la vida diària amb la major normalitat possible.

També en l’àmbit esportiu es fa la recuperació funcional per tal de tractar i, posteriorment, reeducar i readaptar a l’esport aquella part lesionada. Ja sigui en lesions agudes, com esquinços o distensions musculars, o com en altres subagudes com pot ser un procés post quirúrgic (recuperació després d’una col•locació d’una pròtesi de genoll/maluc, reparació de lligaments, ...) o després de patir una fractura òssia.

Per tal de dur a terme una bona recuperació i una perfecta readaptació a la vida normal en fisioteràpia i rehabilitació fem servir tècniques molt variades, utilitzant la que creiem més oportuna i indicada per cada pacient i patologia. Per exemple, ús de termoteràpia o electroteràpia, exercicis propioceptius, massatge, ultrasons, embenats funcionals, ...